Houmi Oy:n -palveluiden käyttöehdot ja tietosuoja

Houmin palvelut

Miksi kannattaa käyttää Houmi Oy:n palveluita www.houmi.fi verkko-osoitteessa:

  • Houmin palvelut tarjoavat Käyttäjälle ilmaisen vertailu- ja kilpailutuspalvelun tukemaan kiinteistönvälittäjän ja rakennusurakoitsijan valintaa.
  • Houmin palvelut mahdollistavat nopean ja läpinäkyvän palveluntarjoajien vertailun päätöksenteon tueksi.
  • Houmin palveluiden avulla kuluttaja voi saavuttaa merkittävää taloudellista hyötyä verrattuna siihen, että kuluttaja valitsisi suoraan palveluntarjoajan hoitamaan asuntonsa myyntiä tai suorittamaan rakennusurakkaa.
  • Houmin Palveluiden kiinteistönvälittäjät ja rakennusurakoitsijat ovat valittu Houmin laatukriteereiden perusteella. Houmi on taustatarkistanut kaikkien yhteistyökumppaneidensa taloudelliset taustat niin hyvin kuin saatavilla olevasta informaatiosta on ollut mahdollista selvittää.
  • Houmin Palveluita käyttäessäsi et sitoudu tilaamaan mitään Houmin yhteistyökumppaneilta. Saat heiltä kuitenkin tarjouksia nopeasti ja vaivattomasti.

Oheisia käyttöehtoja sovelletaan Houmi Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamien ja ylläpitämien palveluiden kohdalla, jotka löytyvät osoitteesta www.houmi.fi. Palveluita käyttävä (jäljempänä Käyttäjä) hyväksyy nämä ehdot käyttäessään palveluita.

Palveluiden käyttäminen

Palvelut verkkosivuilla houmi.fi on niin sanottuja internetpalveluita, jotka ovat lähtökohtaisesti Käyttäjän saatavilla internetin välityksellä jatkuvasti ja keskeytyksettä. Palveluntarjoaja huolehtii parhaalla mahdollisella tavalla, että Palvelu olisi Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä.

Palvelut verkkosivuilla houmi.fi ovat Käyttäjälle maksuttomia.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Käyttäjän tai kolmansien osapuolten välittömistä tai välillisistä menetyksistä, kuluista tai muunlaisista mahdollisista vahingoista, mitkä aiheutuisivat Palveluntarjoajan kautta saadusta informaatiosta. Palveluntarjoaja kerää asiakastietoa aina ensisijaisesti omaan käyttöönsä tarjotakseen palveluitaan Käyttäjän käyttöön. Palveluntarjoajan valikoidut yhteistyökumppanit käsittelevät tietoja vain Palveluntarjoajan luvalla ja pyynnöstä ja jaettavaa tietoa suojaa Palveluntarjoajan ja kumppaneiden välinen salassapitosopimus.

Immateriaalioikeudet

Houmin Palveluiden sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuden suojaamia. Palvelun omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Palveluntarjoajalla. Käyttäjä voi käyttää suojattua materiaalia omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa, oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palveluntarjoajan Käyttäjälle tarjoamaa informaatiota tai muuta materiaalia. Käyttäjä ei saa tällä sopimuksella mitään Palveluihin liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palveluita näiden käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai Palvelun välityksellä Käyttäjälle (käyttöehtojen yhteydessä). Muutokset tulevat voimaan heti. Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot jatkaessaan Palvelun käyttöä.

Evästeet

Palveluissa käytetään houmi.fi verkkosivujen kautta kerättyjä evästeitä Käyttäjästä paremman käyttökokemuksen takaamiseksi. Käyttämällä Palveluita, Käyttäjä hyväksyy evästeiden tallentamisen Käyttäjän laitteelle. Palveluntarjoajalla on oikeus seurata Käyttäjän internetkäyttäytymistä Palveluiden sisällä sekä hyödyntää saatuja evästeitä sekä mahdollisia tutkimustuloksia. Tutkimukset toteutetaan aina kuitenkin siten, että kenenkään yksittäisen Käyttäjän tuloksia ei seurata tai julkaista. Palveluntarjoaja voi hyödyntää Käyttäjien antamia tietoja markkinointiyhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan luovuta Käyttäjien itsestään antamia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman Käyttäjän nimenomaista lupaa.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja käsittelemme tietoa rekisteriselosteen mukaisesti. Palvelun kautta tallennetut tiedot ovat osa Palveluntarjoajan asiakasrekisteriä.
Helsingissä 20.1.2020